Slaget vid Narva
< NY

Slaget vid Narva (Estland) den 20 november 1700.

Hösten 1699 bildades en allians mot Sverige. Danmarks Fredrik IV, Rysslands Peter den Store (hela 204 cm lång) och Sachsens August II (Polen och fd Östtyskland) förklarade krig mot Sverige året därpå.

Sveriges Kung Karl den XI hade dött två år tidigare och hans son, bara 17 år gammal, var nu kung Karl den XII över Sverige och Finland, Estland, Lettland, Litauen och norra Tyskland.

Fredrik IV av Danmark hotade återta Skåne medan, Agust den II anföll Riga och Peter den Store staden Narva i Svenska-Estland.

Efter stora omständigheter kom den svenska hären slutligen i position utanför Narva, där ryssarna hade byggt en sex km lång försvarsställning i en halvmåne runt staden.

Den ryska belägringsstyrkan bestod av 70 000 man, 5 000 kavallerister och 180 kanoner. Den svenska hären hade 10 000 man, 3 000 kavallerister och 30 kanoner.

Narva är Sveriges i särklass främsta militära framgång, om man nu kan räkna krig som framgång?

Läs mer om bakgrunden och slaget här.