Styrelsen

I TågCentralen har vi alltid lagt stor vikt vid att ha en kompetent och erfaren styrelse med rätt blandning av förnyelse och kontinuitet, vilket ofta är nyckeln till framgång.

TågCentralens styrelse jobbar långsiktigt med att skapa och säkerställa rätt förutsättningar för att uppnå våra mål och vår vision samt för att gynna medlemmarnas ofta stora ansträngningar.

Årsmöte 2022
Tisdag den 29/3 kl 19.00 hölls årsmöte i föreningslokalen med 28 deltagande medlemmar.

Till kvällens ära hade Christer Andersson, Piggaboda kvarn, ställt upp och höll i klubban. Sven-Inge Idofsson presenterade sedan sin bok om ”Smålands vackraste granit”. Ett mycket intressant föredrag om en epok som satt sin prägel över hela världen faktiskt. Kvällen avslutades med kaffe och smörgåstårta. Stort tack för alla fina insatser som gjorde kvällen minnesvärd.

Kort från mötet: Föreningen TågCentralen utvecklas starkt på alla plan – modellbygge/historia, varumärke och destination, visningsverksamhet och medlem/föreningsverksamhet. Antalet medlemmar ökar kontinuerligt och vi är nu ca 120 betalande, varav ca 60 är aktiva i föreningens verksamhet. En enorm kompetensökning har skett de senaste tre åren, dels genom nya medlemmar och dels genom egen intern utveckling, och växtvärken dyker regelbundet upp lite varstans i verksamheten. Vårt varumärke blir allt mer känt och under 2021 hade vi 5000 besökare, varav 85% inte kommer från Ljungby kommun. Omräknat för Coronaeffekter skulle antalet landat på ca 6700 besökare.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Presentation och vision

Styrelsen 2022-2023  (bilder och kontaktuppgifter nedan)
Anders Billow, ordförande (omval ett år)
Johan Lindberg, kassör (kvarstår ett år)
Bengt Almryd, sekreterare (kvarstår ett år)
Gun Holgersson, ledamot (nyval två år)
Maria Holmén, ledamot (nyval två år)

Carina Arvidsson, suppleant (omval 2 år)
Roy Johansson, suppleant (kvarstår ett år)

Thomas Jeppsson, revisor

Valberedning
Johan Billow, sammankallande
Tommy Alfsson
Britt-Marie Rydberg

______________________________________________________________________________________________________

team_anders-b_150x220px_img_1974

Ordförande, Anders Billow, 070-573 65 24

Gör också
Ansvarig i Kommunikationsgruppen, sammankallande i Planeringsgruppen, medlem i Smålandsgruppen
Administration,
Ordförande på klubbmöten

Bakgrund
Började sin Ljungbykarriär som reklamchef på Kalmar LMV och startade sedan Adera , B2B-reklambyrå. Jobbar nu som kommunikationskonsult i sitt bolag Technosapiens AB och har varit med och startat Ljungby Business Arena. Är i första hand intresserad av processer, i andra hand om tåg! Kan egentligen ingenting om tåg, men var med och bildade TågCentralen.

______________________________________________________________________________________________________

Kassör, Johan Lindberg, 070-537 60 23

Gör också
Är en föreningsmänniska och även kassör i Ljungby Reumatikerförening, Sunnerbo Diabetesförening samt revisor i Ljungby Simsällskap och Ljungby Volley.
Hade en tågbana som barn men har ingen direkt kärlek till tåg men tycker det är ett utmärkt fortskaffningsmedel och sörjer att vi inte har någon järnväg kvar i Ljungby. Gläds över det arbete som görs i föreningen för att dokumentera och visa dess betydelse och historia i kommunen.

Bakgrund
Är Ljungbybo sedan drygt 30 år och nu rätt nybliven pensionär efter ett yrkesliv som till störst delen handlat om ekonomi och i huvudsak som controller på Kalmar LMV i Lidhult.


team_bengt-a_150x220px_img_8890

Sekreterare, Bengt Almryd, 070-631 23 49

Gör också
Skriver avtal. Intresserad av historia i allmänhet och tåghistoria i synnerhet. Medförfattare i boken om Bolmenbanan.

Bakgrund
Bengt Almryd är advokaten som skrev avtalet mellan Ljungby Kommun och TågCentralen. Utöver släktens yrkeskarriär på Bolmenbanan växte han nästa upp kring Bökö station, har ett sommarhus där och är väl insatt i hur det såg ut ”förr”.


Ledamot, Gun Holgersson, 072-533 10 41

Medlem i Planeringsgruppen och Smålandsgruppen samt delansvarig för Landskapsgruppen.

Bakgrund
Började arbetslivet på Smålänningens civiltryckeri (inte tidningen). Övergick att jobba flera år på advokatbyrå. Var egen företagare med kontorshotell där bokföring och telefonpassning utgjorde en del av jobbet. Sen har jag varit flera år på bibliotek. Under hela tiden har jag dessutom varit sekreterare i Ljungby Simsällskap och Smålands Simförbund. Till Minivärlden kom jag av en ren tillfällighet.


Ledamot, Maria Holmén

Bakgrund
Har ej har sina rötter i Ljungby, Berghem. Har en gedigen och mångfasetterad yrkesbana bakom sig med ledande befattningar. Har nu återvänt till Ljungby och är VD för Campus Ljungby. Har ingen tidigare erfarenhet av tåg, men gillar verkligen idén med Minivärlden som besöksmål.


 

Suppleant, Carina Arvidsson, 070-206 09 50

Medlem i Planeringsgruppen och Smålandsgruppen samt delansvarig för Landskapsgruppen.

Bakgrund
Tämligen nybliven pensionär efter många lärorika och spännande år på IKEA i Älmhult, mesta tiden inom textil med projektstyrning, logistik, administration och produktframtagning.

Anser mig själv vara kreativ och skapande. På Minivärlden får jag utlopp för detta, men lär mig nya saker här hela tiden. Föreningsliv är också spännande och lärorikt.


team_roy_150x220px_img_7551

Suppleant, Roy Johansson, 070-678  61 68

Bakgrund
Arbetat med såväl försäljning som konstruktion av truckar och hjullastare. Goda kontakter inom truckbranschen där han arbetat många år.
Var med och bildade TågCentralen. Har varit kassör 2002-2019.

Är ordförande i Torpa Bystuga & Omnibus.