Historia Från 1800-talets Småland till ett unikt besöksmål, via en källare i Ljungby.

TågCentralen är en ung förening som finns till tack vare sin långa förhistoria.

”Från Smålands industriella revolution till en källare  i Ljungby”
Under 1800-talets tre sista decennier invigs tre järnvägar i Småland. De korsar varandra i Ljungby. Utmed järnvägarna växer samhällen och företag upp och lägger grunden för det Småland vi känner idag: vacker natur, innovativ industri och kluriga människor.

År 1920 föds Bent Schultze i Köpenhamn. Han tog dansk läkarexamen 1948 och flyttade till Sverige 1953. Bent var läkare i Ljungby stad och kommun från 1956 fram till sin pension. Så ofta han kunde byggde han på den två rum stora modelljärnvägen i sin källare. Den blev vida känd med sitt komplicerade spårsystem, spelkort för att leka/spela med tågen och alla handbyggda husen.

På 1960-talet lades de riktiga järnvägarna ned för att på 90-talet helt upphöra. De var onödiga, för snart skulle höghastighetsbanan komma… Idag är de mer efterfrågade än någonsin. År 1996, när Bent Schultze blivit äldre och sjuk, donerade han tillsammans med sina barn modelljärnvägen till Ljungby kommun. Kravet var att den skulle visas för allmänheten. När modelljärnvägen flyttades från källaren förstördes merparten av landskapet, rälsen och elsystemet. Tanken var att modelljärnvägen skulle byggas upp i det gamla godsmagasinet som just då renoverades. Renoveringen blev mycket fin men modelltågen spårade ur. Kommunen hade tappat kontrollen över flytten och hela projektet.

”En räddningsaktion”
I september 1999 tog ABF tillsammans med Staffan Vifors initiativ till att rädda det havererade projektet. Personer med modelljärnvägsintresse gick med i arbetet och bildade senare den ideella föreningen Ljungby Järnvägförening TågCentralen. Detta var 2002 och samma år besökte Bent Schultze arbetet. Han fick se återuppbyggnaden av sin modelljärnväg innan han avled i mars.

Under kommunens regi hade landskapet ruttnat under presenningar, rälsen rostat och flera handbyggda modellhus låg i delar. TågCentralen slöt ett avtal med Ljungby kommun som gäller än idag. Där står att föreningen ska återuppbygga Dr. Schultzes modelljärnväg och visa den för publik. Ljungby kommun ska, i enlighet med donationen, se till att deras modelljärnväg kan visas upp på en permanent plats. De skulle också investera ekonomiska medel för att kunna köpa material till sin egen järnväg.

Efter mycket projektering lade TågCentralen fram en budget om 200 000 kr att använda till material för styrteknik, landskap, renovering av tåg samt iordningställande av lokalen. Budgeten accepterades och vårt arbetet pågick fram till 2012 då återuppbyggnaden invigdes; ”Urspårat 2012”.

”Urspårat 2012”
Det var en riktig invigning. Efter 15 000 timmar var Bent Schultzes fantasivärld återuppbyggd i visningsbart skick. Totalt kom 2 500 personer varav 900 såg de gratis visningarna av Schultzes modelljärnväg. Världens starkaste man, Magnus Samuelsson, medverkade hela eftermiddagen och bröt järnvägsräls, lyfte bilmotorer och puttade hjullastare.

På området utanför TågCentralen fanns en marknadsplats med modell-och bokförsäljning, veteranfordon och motorcyklar. Minitivoli med griståg och hoppborg för barnen. Våfflor, sockervadd och kaffeservering. Den som ville fick trampa dressin på det sista riktiga spåret i Ljungby, stickspåret till den gamla plastfabriken byggd i klassiskt rött tegel på 1950-talet. Alla som orkade fick prova att lyfta en rälsbit. På scenen spelade Jazz i Baljan glad musik och Sunnerbokören bjöd på tågsånger. Hedersmedlemmar utnämndes, och tågprofiler, kommunalråden, och Bent Schultzes barn höll tal. På VIP-visningen fällde Bents tre barn en tår, och klumpen släppte från hjärtat när de återsåg sin pappas livsverk.

”TågCentralen höll budgeten”
Vi begärde aldrig mer pengar av kommunen för projektet och satsade på egen hand 400 000 kronor i form av marknadsföring, byggmaterial och sponsring. Arbetet beräknades ta 3 000 timmar, men det slutade med 15 000 ideella timmar och en betydligt finare bana än vad som var tanken från början. En modellbyggares ambitionsnivå går inte att ta miste på…

Ljungby kommun betalar lokalen i vilken deras järnväg står och en liten driftskostnad för slitage av anläggningen. Föreningen som sådan uppbär inget kommunalt stöd utan finansierar hela sin verksamhet genom visningar, medlemsavgifter, studiecirklar och sponsring. Vi har fått stor hjälp av många företag. TågCentralen hyr på egen hand lokaler om cirka 500 m2. I hela detta utrymme har vi skapat ett spännande besöksmål som vi fram till och med 2016 kallade TågCentralen, alltså samma namn som föreningen.

”Från TågCentralen till Minivärlden”
Vi tycker modellbygge och kreativitet i allmänhet är väldigt skojigt. Därför vill vi kunna visa upp fler saker än tåg och modelljärnvägar. Vi har också många tyska och danska besökare. Med tiden har vi känt att besöksmålet borde få ett namn som tydligare speglar vad det faktiskt är och fungerar på flera språk. Sakta men säkert växte ”Minivärlden” fram. Inom ramen för Minivärlden kan vi visa allt från miniatyrvärldar med eller utan tåg, historiska utställningar om samhället, modellbyggen, dockhus, LEGO, tennsoldater, ja nästan allt som kan tänkas fascinera och inspirera dig. Det ska vara roligt och annorlunda att besöka Minivärlden, med aktiviteter och utställningar.

Föreningen heter alltså Ljungby Järnvägsförening TågCentralen. Vi har många medlemmar med olika intressen. Långt ifrån alla är tågnördar. Besöksmålet heter Minivärlden Ljungby.

Välkommen!