Bli medlem i Team TågCentralen

’Minivärlden exploderar – vi behöver hjälp

Vi har nu klarat oss igenom det värsta av Coronapandemin och det känns som att vi lyckats stärka oss som förening på alla plan.

Tänk att vi landade på 6 500 besökare under 2022. Allt pekar i dagsläget på att ökningen fortsätter under 2023.

Vi ökar också  lite försiktigt antalet medlemmar, både aktiva och stödjande. Totalt är vi 130 medlemmar, varav 70 är mer eller mindre aktiva.

Vi har även ökat antalet sponsorer, som nu är ett 40-tal. Vi har dubblerat antalet öppetdagar med tema från fem till tio och vi har hela tiden höjt ambitionsnivån när det gäller våra fasta och temporära utställningar.

Gruppbesöken ökar igen efter pandemin. 2019 hade vi 30 grupper som fick en oförglömlig upplevelse med oss. Under 2022 handlar det om ca hälften. Och mars 2023 har vi redan bokningar som vida överstiger båda dessa år. Detta är bara en liten del av allt som händer, och kommer hända.

Hur klarar vi allt detta?

Det gör vi knappt längre. Vi måste helt enkelt bjuda in och locka till oss nya medlemmar som gillar att vara med där det händer och som gillar att jobba ideellt.

Just nu behöver vi förstärka med 2- 3 personer som tycker om att organisera, hålla ordning, boka grupper, sätta in i pärmar, ordna medlemsmöten, planera utflykter, beställa prylar etc etc.

Just nu behöver vi förstärka 8 – 10 personer som vill hjälpa till att ta hand om våra besöksgrupper – fixa fika/eller annat, ta betalt, vara trevlig, berätta om våra utställningar, köra modelltåg, ordna aktiviteter etc etc.

Är du intresserad av att vara med? Maila till Anders Billow info@tagcentralen.se

Välkommen att bli medlem i TågCentralen, föreningen som skapar Minivärlden Ljungby.

Du betalar in på bankgiro 5433-8744 ”TågCentralen”.
Skriv vilket medlemskap du betalar för samt ditt namn, adress, telefon och e-post.

Medlem 20-100 år gammal: 300 kr/år
Medlem 12-19 år gammal: 100 kr/år. (För att medverka som junior under 15 år krävs en vuxens närvaro + ett vuxet medlemskap.)
Stödmedlem 300 kr/år, eller hur mycket du vill 🙂

En förening är alltid summan av sina medlemmar.

TågCentralen är en osedvanligt ovanlig förening. Många tycker att vi är lite galna, men vi är helt enkelt bara galet engagerade av det vi hittills gjort och vad vi tänker göra i framtiden.

Vi gillar nya medlemmar.

Vi gillar nya människor med nya perspektiv, kunskap, erfarenhet, kompetens, personlighet. Det stimulerar och skapar grogrund för oss som är ”gamla” i gården. Vi uppskattar att vi får alltfler kvinnor och barn i föreningen. Vilken energi detta gett.

Olika intressen och olika intresseområden

Minivärlden är en väldigt bred och svårfångad verksamhet. Det är liksom inte någon idrottsförening, något som de flesta känner till. Därför kan det ta lite tid att hitta just sin grej som gör medlemskapet roligt. Men vi gör vårt bästa för att varje medlem ska kunna hitta en engagerande ”plats” i föreningen och samtidigt kunna bidra till helheten.

Lilla Småland
Landskapsbygge
Infrastruktur
Teknik och installationer
Specialeffekter
Lok och vagnar
Husmodellbygge
Modellbygge
Underhåll och service

Besöksmålet Minivärlden Ljungby
Marknadsföring
Visningar/utställningar
Ordning och reda/sekretariat
Historia/museum/bibliotek
Sponsring/partnerskap

Mer om medlemskap

Aktiv medlem
Kostnad: Vuxen (20 – 100 år) 300:- .
Junior (12-19 år) 100:-, För att medverka som junior under 15 år krävs en vuxens närvaro + ett vuxet medlemskap.

Som aktiv medlem förväntar vi oss att du på något sätt aktivt deltar i att förverkliga vår vision. Intresseområdena är en bra hjälp att utgå ifrån. En viss närvaro är naturligtvis lämplig annars lär vi ju inte känna dig och tvärtom. Tisdag har blivit vår stora klubb- och byggdag. Då börjar vi runt kl 9 och slutar inte förrän kl 22. På kvällen är det framför allt landskapsgruppen som är på plats.

Som aktiv medlem vill vi också att du engagerar dig i vår visningsverksamhet – temadagar, gruppvisningar, sommaröppet. När vi har många besökare så måste vi själva vara på plats med fler besöksvärdar. Vi är väldigt måna om att ta hand om våra besökare  så att de får en riktigt stor upplevelse och känner sig sedda och viktiga. De är vår bästa marknadsföring.

Vi har inga intagningsprov som många andra föreningar, men TågCentralens styrelse förbehåller sig rätten att besluta om vem som kan vara aktiv medlem.

Familjer
Under en period hade vi flera familjer som var aktiva medlemmar. Tyvärr går intresset i cykler och just nu har vi ingen familjeverksamhet – om nu inte du skulle vilja starta en sådan. Varannan söndag träffades man på Söndagskul och byggde sin egen miniatyrvärld på barnens villkor. Detta är unikt och något vi är väldigt stolta över. Åldern ligger mellan 6 och 12 år.

Deltagande kräver ett vuxet aktivt medlemskap och närvaro av vuxen.

Stödmedlem
Kostnad 300:-/år, eller hur mycket du vill 🙂

Som stödmedlem bidrar du till att förverkliga vår vision genom att stödja oss, vara ambassadör och sprida kännedomen om Minivärlden Ljungby och varför inte tipsa oss om något som du tror vi kan ha nytta av. T ex sponsorer, personer som har gamla bilder, personliga kontakter etc.

Hedersmedlem
Styrelsen beslutar vem som blir Hedersmedlem i föreningen. Det kan du bli t.ex. genom en stor donation eller på något annat hedervärt sätt stöttat föreningen. Du betalar givetvis inget inträde på våra visningar.