Vi räddar Dr bent Schultzes livsverk

Under i stort sett hela sitt vuxna liv ägnade sig Dr Bent Schultze åt att förverkliga sin dröm om en modelljärnväg. Åtskilliga timmar av funderande blandades med byggande, uppfinnande och testande. I många fall skapade han både miljöer och funktioner med egna lösningar och med det material som stod till buds.
Resultatet blev en vida berömd modelljärnväg som huserade i två rum i källaren på Bolmstadvägen i Ljungby.
Järnvägen donerades sedermera till Ljungby Kommun. På grund av olika omständigheter fördärvades detta 30-åriga livsverk i samband med flyttningen under två tragiska veckor i Sveriges modelljärnvägshistoria.

Av de återstående resterna försöker nu Ljungby Järnvägsförening TågCentralen, i samverkan med Ljungby Kommun, att återuppbygga och publikanpassa denna fantastiska anläggning.

Detta beräknas ta minst 6.000 timmar av ideellt arbete.

Modelljärnvägen huserar i egna fina lokaler i gamla plastfabriken. Vi träffas varje onsdag kl 18.00 – 22.00 och bygger.