Guffe Guffe är industristation där det mesta handlar om kol. Här finns en kolgruva, några sidoverksamheter och det är gångavstånd till Schultzes villa.

Missa inte detta!

  • Den maffiga kolgruvan med smalspårigt ramptåg.
  • Tåg från Guffe åker via Spiralen. Ett fint fotomotiv!
  • Modellen av Dr. Schultzes villa, vars förebild står kvar på Bolmstadvägen i Ljungby.
  • Tryck på knappen: Schultze själv fotograferar sitt trädgårdparty!
  • Sjön med badare mellan Guffe och Ceres.
  • Industribanan som döljer sig mellan träden.
  • Minibilar med belysning i.

På Guffe ligger banans ”guldgruva” – kolgruvan. Guffe Kol drivs såklart av kol, och har ett eget ramplok som styr hanteringen och mellanlastningen mellan gruvan och Aston Delta Järnväg.

På Guffe finns också ett godsmagasin, personal- och administrationsbyggnader samt en industri, Guffe Chrom & Nickel. Den drivs av gruvans överskottsel.

Något stenkast från Guffe ligger Schultzes hus. Alla tåg som passerar Guffe, till eller från Ceres passerar också villan.

Guffe är en väntstation före den enkelspåriga Spiralen. Försenade tåg i Spiralen väntas in på Guffe station. Ett förbifartsspår ligger ytterst, och längst ifrån perrongen. Där passerar direkttåg mellan Bellevue och Ceres.

Tyngre gods- och koltåg kan åka på industribanan mellan Guffe och Ceres. Därmed störs inte den snabbare trafiken och Ceres-industrierna får direktleveranser som inte kräver större omrangering av vagnar från stambanan.

Skillnader från originalbanan

Guffe låg placerad i Rum 2 på Schultzes bana. Anledningarn till att Guffe kom med på den nya banan är två: den magnifika miljön med gruvan samt att stationsområdet fanns kvar på originalplatta. Tittar du noga ser du säkert att vi fällt in den snäva plattan i det bredare ramverket. Därmed fick vi en tredje halvö och rälsen en lite annan dragning. De två andra halvöarna är Ceres och Aston.

Guffe hängde tidigare ihop med två helt andra stationer, Fidusia och Hult, än vad den gör nu: Bellevue och Ceres. Därmed fick Guffe ett genomfartspår, främst för visningskörning. Guffes norra in- och utfart delar sig i tre spår, varav ett industrispår till Ceres. De två andra spåren går också till Ceres. Tidigare gick ett till Hult och ett till Fidusia.

Bredvid Guffe har Schultzes hus placerats. I förhållande till Guffe har villan ungefär samma placering som på originalbanan.