Delta Nu har du åkt hela vägen från Aston. På tågbanan är du ganska nära Aston igen. I "verkligheten" är du långt ifrån Aston. Du har nämligen kommit till slutstationen Delta.

Missa inte detta!

  • Deltas rangerbangård med delvis underjordiskt lokstall.
  • Deltas vändskiva, från 1950-talets mitt, fortfarande i god funktion. Fråga oss om att köra ett varv!
  • Hamnområdet med oljeraffinaderiet.
  • Stationsområdet med olyckan.
  • Den långa gråa stenmuren, utskuren i linoleummatta, av Schultze.
  • Tryck på knappen: Titta in i berget och se gruvarbetarna jobba!

Delta är Aston Delta Järnvägs slutstation och portal mot världen. Härifrån utgår även en bibana mot Hulabäck och Stenfors.

Delta station löper längs en lång stenmur. Här finns en rangerbangård med vändskiva, vattenhäst och kollager. Det finns dubbla perrongsspår för både sydliga och nordliga tåg. De sydliga tågen, till/från Ceres, går via en tunnel i ett bergsmassiv. De nordliga tågen går till Aston och dyker upp bakom Astons vändskiva.

Delta har en vändskiva (tillverkad av Fleischmann vid mitten av 50-talet) och ett speciellt lokstall, delvis underjordiskt.

Delta saknar större industrier men de finns. I utkanten av Delta ligger ett hamnområde för olja. Där finns också ett oljeraffinaderi.

Skillnader från originalbanan

Delta saknade förut ett stationshus. Schultze sa att det var imaginärt. Nu har Delta fått ett stationshus av svensk typ.

I samband med placeringen av stationshuset skapades ett stationsområde, vilket ersatte sex kortare uppställningsspår för godsvagnar. Stationsområdet skapar mer liv kring Delta och rangerbangården har fortfarande flera upptällningsspår.

Delta hade ingen hamn. Hamnen låg istället på stationen Essotorp i Rum 2, som inte fick plats vid planeringen av nya banan. Det fanns en del rester i form av båtar och oljeraffinaderi som vi placerade här. Det fanns död yta över och passade bra med tanke på att uppställningsspåren var borta. Som en slags ”kompensation”. Hamnområdet är klart intressantare än de sex borttagna upptällningsspåren.

Bergsmassivet med tunnel till/från Ceres fanns även hos Schultze. På hans tid dolde berget tre underjordiska magasinsspår. Dessa har vi tagit bort av driftsskäl. Alltid lurigt med uppställning i tunnlar. Vi har två stora magasin bakom banan istället. I bergsmassivet finns nu små tittgluggar. Där kan du se vad som händer…