Ceres Ceres är inte bara en dansk, odrickbar, maltöl utan också ADJ:s största industriområde. Stationen ligger på en halvö och svarar för banans stål- och matbehov.

Missa inte detta!

  • Ceres stationshus med Schultzes gamla ställverk på baksidan.
  • Tuborg-bryggerierna, omisskänligt likt den gamla plastfabriken där banan står, och Möllers slakteri mitt emot.
  • Slakteriverksamheten där kossorna är på rymmen!
  • Ängarna och bergsjön.
  • Ceres västra ställverk placerat vid Spiralen.
  • Televerket som reser telefonmaster.

Från Guffe kommer du till Ceres, troligen via stambanan. En industribana finns också. Stationshuset är långt och för att ta dig mellan perrongerna finns en övergång över bangården.

Ceres är namnet på en dansk maltöl. Inte konstigt att Tuborg-bryggerierna ligger här. Andra industrier är Ceres-verken (tung metalindustri), ett kyl- och slakthus och en oljeterminal. Varje verksamhet har sina stickspår, men de är korta och kräver relativt snabbt avlastning med hjälp av Astons eller Deltas uppställningsspår.

På ett berg ovanför Ceres breder ängar och åkrar ut sig. Det finns en bergsjö, och högst upp ligger en industri som tillhör Bibanan Hulabäck-Stenfors.

Från Ceres går en dubelspårig sträcka mot banans slutstation, Delta.

Skillnader från originalbanan

Ceres stationshus hade förr dubbel funktion; baksidan var ett ställverk. Nu har vi byggt nya ställverk för alla stationer.

Vid banans ”utveckling” vreds Ceres och Spiralen upp. Ceres låg tidigare rakt mot Delta, medan Spiralen låg bredvid Aston och dörren in till Schultzes Rum 1. Nu ligger dessa delar en bit ifrån varandra. Du kan se Ceres västra ställverk vid Spiralen. Kanske en konstig placering idag, men vi valde att behålla originalplaceringen.