Bibanan: Hulabäck-Stenfors Efter en lång, och långsam färd genom branta backar och tunnlar, på ett enkelspår, når man till slut Hulabäck. Vidare kan man ta sig till Stenfors.

Missa inte detta!

  • Den långa bibanan som löper längs hela fondväggen.
  • Stationen Stenfors, byggd som en vändslinga ovanför Spiralen.
  • Industrin uppe på berget vid Ceres. Bron går över Bellevue Station.
  • Den danska borgen, kanske den enda danska borgen i världen!

Bibanan sjuder av liv. Den utgår från ADJ-banans slutstation Delta, genom en tunnel och uppför en brant backe. När du korsat ett bergsmassiv når tåget Hulabäck.

Hulabäck är en liten växlingsstation för avlastning av tåg från Stenfors. Från Hulabäck utgår ett stickspår, över en bro som korsar Bellevue till berget ovanför Ceres. Där stickspåret slutar ligger en industribyggnad och där börjar slutningarna ned mot Ceres.

Stenfors består av en vändslinga och flera stickspår. Här finns en träindustri och en stenkross som förser banan med makadam.

Hela bibana har snäva kurvor och kräver korta vagnar och korta lok, eller lok med vridbara underreden.

Skillnader från originalbanan

Stenfors var i Schultzes källare byggd mot en radiator. Den finns naturligtvis inte med på den nya banan. Spåren på Hulabäck har därför kunnat göras längre och några stickspår tagits bort. Dessa var tidigare främst avsedda som upptällningsspår.

Spåren på Stenfors har ”dragits ut”, i samband med att banans yta vuxit.