Bellevue Till höger ser man muren bakom vilken det läskande guldet väntar på köpsugna lokförare, och passagerare.

Missa inte detta!

  • Vin- & Spritcentralen har sprängt in sitt Källarelager N:o 6 i berget. Därför kan du se allehanda tankvagnar för vin vid lastkajen.
  • Tåg till Bellevue åker via Spiralen. Ett fint fotomotiv!
  • Modellen av Dr. Schultzes villa, vars förebild står kvar på Bolmstadvägen i Ljungby.
  • Tryck på knappen: Schultze själv fotograferar sitt trädgårdparty!
  • Bron som korsar Bellevues bangård är en del av Bibanan Stenfors-Hulabäck.

Visst är det en vacker utsikt, minst sagt. Här kan du stå med din kikare, och spana ut över bergen, eller åkrar där bonden fortfarande använder sin gamla märr för att ploga och plöja.

Tre spår, de två yttersta främst för persontrafik och det innersta för dubbelriktad godstrafik. Inne i berget har Vin- & Spritcentralen sprängt in sitt källarelager N:o 6. Här finns även ett godsmagasin.

Från Bellevue kan du åka vidare genom en enkelspårig spiral. Om det körs dubbelspårig trafik går tåg till Bellevue upp för Spiralen. Avgående tåg mot Guffe går i en dold bana bakom Spiralen.

Skillnader från originalbanan

Bellevue har vid södra in- och -utfarten mot Spiralen försetts med ett dubbelspår som medger enklare visningstrafik. Därför har en extra korsväxel lagts in. Infarten från Aston har också försetts med korsväxlar för större flexibilitet. Bellevue kan köras i ”visningsläge”, dubbelspårigt, eller i ”klubbläge”, då endast Spiralen används. Bellevue blir då en väntstation på tåg i Spiralen.

Nedanför Bellevue har Schultzes hus placerats. Det stod tidigare i Rum 2.

I samband med ”utvecklingen” av banan har körsträckorna förlängts och Bellevue som tidigare låg direkt efter en skarp kurva vid Delta har flyttats någon ytterligare meter från Aston. För att avgränsa banans olika stationer passerar tåg till/från Aston en tunnel i ett bergsmassiv. Detta berg hänger ihop med berget vid Ceres. På berget bedrivs godstrafik på en bibana, liksom på Schultzes tid.