Aston Astons bangård breder ut sig för dina ögon. Bangården med alla spår, växlar och detaljer är troligen det första du ser av ADJ när du kliver in i lokalen.

Missa inte detta!

  • Stationshuset som är ”byggt” samma år som Schultze föddes.
  • Mitt emellan kyrkotornen passerade tågen till SChultzes rum två. Banan står nu i ett rum, men tornen finns kvar.
  • Tryck på knappen: Arbetarna på Chemicalia A/S påbörjar dagens arbete.
  • Den maffiga ragerbangården och lokstallsområdet.

Aston är banans huvudstation med lokstall och gott om uppställningsspår. Stationhuset, som har sin egen historia, står framför perrongerna, vilka ger möjlighet till två till tre rena persontåg.

Rangerbangården har dubbla rangerområden vilket innebär att du kan bygga upp två tågset samtidigt, utan att lok och vagnar krockar eller arbetena blockerar varandra.

Fyra infarter och dubbla Parter Noster-verk till vändskivan samt lokstallet med 11 spår möjliggör detta. Dessutom finns åtta uppställningsspår för gods- respektive personvagnar.

En gasklocka, ett godsmagasin med lång ramp samt företaget Chemicalia A/S öppnar möjligheter för världen.

Skillnader från orginalbanan

Vid Astons sydöstra utfart bakom vändskivan ligger idag ett dubbelspår där det tidigare låg ett enkelspår. Ett antal korsväxlar binder samman spåren.

Originalvändskivan från Fleischmann finns kvar i vår samling men på grund av problem med elektroniken byttes de ut till en modern skiva från Heljan.