Bent Schultzes modelljärnväg Dr Bent Schultze kom till Sverige från Danmark som stadsläkare och senare provinsialläkare. Hans stora fritidsintresse var modelljärnvägar, ett intresse som han hade med sig sedan barndomen.

År 1957-talet köpte han ett hus på Rönnäsvägen i Ljungby och byggde ADJ I, Aston-Delta Järnväg I. Som stadsläkare flyttade han år 1963 till en större villa, på Bolmstadvägen. Villan döptes till Vibehus (Vivis och Bents Hus). Delar av den första anläggningen flyttades och han började bygga ADJ II.

Först togs ett källarrum i anspråk för sträckan Aston – Delta (ADJ) med dess bibana Delta – Hulabäck – Stenfors. Anläggningen utökades senare med Esstorp – Hult, EHJ. Banorna låg i två olika källarrum intill och bands ihop via ett underjordiskt triangelspår i ett hål i dörren. En smart men något ologisk lösning vilket ju ofta modellrallare tvingas göra av olika anledningar.

I pannrummet fanns verkstad, arbetsrum och bibliotek. Schultze köpte böcker och tidskrifter av alla de slag, och vi har fortfarande kvar några ritningar och kopplingsscheman. Ur biblioteket finns de flesta böckerna, lite privata bilder samt, i inbundna pärmar, modelltågstidskrifterna Miba, från 70-talet till 90-talet, samt en komplett samling Model Rail Roader, från 1945 till 1980-talet.

År 1984 skrev Schultze tillsammans med Jan Jangö en artikelserie i två delar i tidningen Allt om Hobby. Här behandlade han sin bana, dess bakgrund och hobbyns spännande utmaningar i allmänhet. Precis innan banan revs, runt 1997-1998 gjorde Krister Brandt ett besök och beskrev det hela som Ljungbys tredje järnvägsnedläggning. Dessa har Allt om Hobby digitaliserat och sammanställt, och du kan läsa allt här.

Trafik

Trafik

Bent Schultze, som prenumererade på Model Railroader från fyrtiotalet till och med åttiotalet, inspirerades av Frank Eliason som i fem artiklar beskrev sitt trafiksystem med […]

Vibehus

Vibehus

Vibehus Detta är en modell av Schultzes bostad i Ljungby. Här hade han sin modelljärnväg i två källarutrymmen. Aston – Delta Järnväg, ADJ och Essotorp – Hult […]