Ljungby var under 1900-talets första hälft en järnvägens knutpunkt. Mitt i stan korsade två linjer varandra. Den smalspåriga sträckan lades ned år 1966 och den normalspåriga år 1997. Nu ska TågCentralen återuppbygga dem båda, fast i modell. Det blir en helt unik modelljärnväg med förebild från både normalspår och 1067-millimeters smalspår.

TågCentralens nästa projekt "Bolmenbanan" är egentligen vårt samlingsnamn för flera järnvägar.

Halmstad-Bolmens Järnväg (1889 – 1966)
Vislanda-Bolmens Järnväg (1878 – 1966)
Skåne-Smålands Järnväg (1893/1899 – 1997)

De två första järnvägarna, som gick mellan Vislanda och Halmstad var smalspåriga, och Skåne-Småland var normalspårig.

TågCentralens mål är att bygga upp dessa banor med några av stationerna och andra sevärdheter som ligger inom nuvarande Ljungby Kommun. Banan kommer att ha en storlek av drygt 35×10 meter. Byggtiden beräknas till 5 år.

De smalspåriga järnvägarna hade spårvidd 1067 mm. Den normalspåriga järnvägen hade spårvidden 1435 mm. Vår "Bolmabana" kommer att bli en unik modelljärnväg som visar kombinationen av dessa två spårvidder, med riktiga järnvägar som förebilder!

Du kan följa det löpande arbetet i vår blogg. Eller läsa mer om "Bolmenbanan-banorna".

Varför inte hålla till godo med en modell av Bolmens station så länge…


Bolmens station och godsmagasin, i modell!